Narų paslaugos

Narų paslaugos Su hidrotechninių darbų statyba glaudžiai susijęs narų darbas.

Narai apžiūri ir teikia informaciją apie naujai statomų hidrotechninių statinių povandeninės dalies, dugno ypatumus, atlieka povandeninius betonavimo, suvirinimo darbus, hidromonitoriumi prie krantinių sienučių dugno - gilinimo, bei krantinių povandeninės dalies apžiūros darbus.

Vykdant hidrotechninių statinių remontą prieš darbų pradžią narai pateikia visą ataskaitą apie remontojamo objekto povandeninės dalies buklę brėžiniais ir nuotraukomis bei patys atlieka remonto darbus.