Gilinimo, valymo darbai

Gilinimo, valymo darbaiUosto įplaukos kanalo ir akvatorijos prie krantinių gylis yra būtinas garantas projektinio tonažo ir dydžio laivų švartavimuisi, saugiam patekimui į uostą.

Uosto akvatorijos gilinimo darbai atliekami žemkasėmis, o iškastas gruntas išvežamas į jūros sąvartyną gruntovežiais.

Uosto akvatorijos gylis palaikomas susidariusias sąnašas kasant žemsiurbėmis.