Naujų energijos regeneravimo technologijų diegimas UAB „Borta“ veikloje

UAB „Borta“ vykdo pramoninių metalo konstrukcijų ir jų dalių gamybos veiklą, taip pat šias konstrukcijas pagal poreikį, užsakovui prašant, įrengia ir sumontuoja objekte.

Bendrovė šių metų rugsėjį pradėjo vykdyti projektą „Naujų energijos regeneravimo technologijų diegimas UAB „Borta“ veikloje (MOBIREG)“, kurio tikslas – didinti įmonės konkurencingumą plėtojant aplinkai palankias technologijas. Tai bus pasiekta įdiegiant naują inovatyvią aplinkosaugos technologiją.

Planuojama įsigyti technologija yra ypač palanki aplinkai išteklių sunaudojimo prasme, dėl to įsigijusi šią technologiją įmonė ženkliai sumažins savo taršos rodiklius ir taip prisidės prie aplinkai palankių sprendimų taikymo.

Panaudojant šią technologiją padidės gamybos našumas ir bus galima išplėsti gamybos apimtis, o tai sudarys prielaidas produktų aukštesnei kokybei ir platesnėms gamybos galimybėms.

Planuojama projekto pabaiga – 2016 m. birželis. Į projektą planuojama investuoti daugiau nei 2,2 mln. Eur, pagal Žaliosios pramonės inovacijų programą įmonei skirtas iki 44,94 proc. finansavimas.

Projektas „Naujų energijos regeneravimo technologijų diegimas UAB „Borta“ veikloje (MOBIREG)“ (projekto kodas NOR-LT09-ŪM-01-K-04-011) remiamas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programą.